About us

I 2009 startet Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder, et tverrfaglig folkehelseprosjekt med støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi ønsket å bedre tannhelsen til asylsøkerbarn og redusere sosiale ulikeheter i helseatferd via tannhelseinformasjon. Derfor ble det laget en informasjonsfilm rettet mot foresatte til barn og unge med fremmedspråkligbakgrunn.


Mål:
Redusere sosiale forskjeller i helseatferd gjennom tannhelseinformasjon

• Positivt fokus på tannhelse hos barn og unge(0-18år)
• Bevisstgjøring av småbarnsforeldre
• Integrering

Delmål:
• Kosthold med fokus på vann som tørstedrikk
• Munnhygiene
• Opplyse om barns tannhelsetilbud


Målgruppe:
Barn/ungdom og foreldre med fremmedspråklig bakgrunn

Helseopplysnings tiltak:
Informasjonsfilm for å bedre tannhelsen for barn med fremmedspråklig bakgrunn

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Kristiansand statlig mottak, UDI, Helsedirektoratet, Den offentlige tannhelsetjenesten, Vest-Agder, Sanden Media og Norsk Tannvern.

Prosjektet har ekspandert fra opprinnelig 5 språk og har nå i alt blitt dubbet til 23 språk.
Høsten 2011 ble det gitt støtte fra Helsedirektoratet til dubbing til nordsamisk. Prosjektet ble igjen utvidet høsten 2012 og videreutviklet til en nettside som er tilgjengelig for pc, ipad, og lignende.

© Sanden Media. CMS/Webdesign: Tress Design

^